Prosíme o podporu cez 2%

Prosíme o podporu cez 2%

Domov sv. Dominika prosí o finančnú podporu cez poukázanie 2% z už zaplatených daní za rok 2022. Ak sa rozhodnete podporiť rekonštrukciu dvoch kúpeľní na bezbariérové a nákup nábytku do izieb prijímateľov sociálnych služieb, prosíme, pošlite 2% nášmu zriaďovateľovi Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy.

V minulom roku Domov sv. Dominika vďaka príspevku zriaďovateľa z 2% zabezpečil spolufinancovanie zakúpenia počítačovej techniky a domáceho kina.

Viac informácií o možnosti poskytnúť finančnú pomoc získate tu.