delete

OZNAM GDPR

Domov sv. Dominika, Petrovany spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/...
delete
Požehnaný deň

Požehnaný deň

Obyvatelia Domova sv. Dominika dňa 23. mája 2018 sa za veľkej pomoci dievčat z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského vybrali na výlet do Košíc. Stretnutie s množstvom detí z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy, prehliadka Kostola Krista Kráľa, výborný zmrzlinový pohár v AIDE a príjemný relax v košickom parku boli pre všetkých skutočným požehnaním. Nech je za všetky dobrodenia zvelebený...