delete
800 rokov od narodenia sa pre nebo

800 rokov od narodenia sa pre nebo

Tohtoročné oslavy sv. Dominika – patróna Domova sv. Dominika boli iné ako v predchádzajúcich rokoch. Obyvatelia a zamestnanci sa na slávnosť sv. Dominika pripravovali týždennou duchovnou obnovou, ktorú viedol vdp. Jozef Repko. Každý deň počas sv. omše od 2. do 8. augusta priblížil život a niektoré výrazné črty sv. Dominika a povzbudil k jeho nasledovaniu. Sv. Dominik Guzmán oroduj...
delete
Pozvanie na kavej

Pozvanie na kavej

Mnohí radi cestujeme, spoznávame nové miesta i ľudí, avšak aj prechádzka dedinou Petrovany má blahodarné účinky a poteší na srdci. Obyvatelia a zamestnanci Domova sv. Dominika prijali pozvanie na návštevu. Dňa 28. júna 2021 o 9:00 hod naštartovali vozíky a vyrazili smerom do dediny. Niektorí využili kyvadlovú dopravu a dvor hostiteľky, plný krásnych kvetov, sa naplnil asi tridsiatimi ľuďmi....