delete
Prosíme o podporu cez 2%

Prosíme o podporu cez 2%

Domov sv. Dominika prosí o finančnú podporu cez poukázanie 2% z už zaplatených daní za rok 2022. Ak sa rozhodnete podporiť rekonštrukciu dvoch kúpeľní na bezbariérové a nákup nábytku do izieb prijímateľov sociálnych služieb, prosíme, pošlite 2% nášmu zriaďovateľovi Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy. V minulom roku Domov sv. Dominika vďaka príspevku zriaďovateľa z 2% zabezpečil spolufinancovanie zakúpenia počítačovej...
delete
Milá gratulácia

Milá gratulácia

Páni z Domova sv. Dominika dňa 8. marca pripravili milé odpoludnie svojim drahým spoluobyvateľkám. Zakúpili krásne ruže a vo svojich príhovoroch popriali ženám dobré zdravie, radosť a veľa úspechov.  Obdarované boli aj všetky panie v práci....
delete
Ježišu, ďakujem Ti

Ježišu, ďakujem Ti

Dňa 1. marca v Konvente sv. otca Dominika v Petrovanoch oslávili deväťdesiate narodeniny sr. M. Kornélie Zajacovej. Sr. Kornélia spolu so svojimi spolusestrami a obyvateľmi Domova sv. Dominika a neskôr aj so svojimi drahými príbuznými spomínali na prežité roky, na krásne i ťažšie situácie a ďakovali za ne dobrotivému Bohu. Sr. Kornélia vo svojej modlitbe z príležitosti svojich narodenín...