delete
Súhrnná správa

Súhrnná správa

Domov sv. Dominika predkladá súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000,- EUR za obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2017. Vďaka dotácie z MPSVaR SR domov zabezpečil zdvižné zariadenie do vane. Správu si môžete pozrieť v prílohe. Súhrnná...
delete
Láska na silvestrovskej zábave

Láska na silvestrovskej zábave

Podvečer posledného dňa v roku 2017 bol v Domove sv. Dominika mimoriadny pre obyvateľov a aj pre sestry dominikánky. Skôr ako zasadli k spoločnej kapustnici sa zabavili tak ako sa patrí. Nie všetci však mohli spievať, tancovať a smiať sa. Niektorým to nedovolil zdravotný stav, iným clivota. A tak nečakane výstižne zazneli uprostred silvestrovského večera slová jednej dávno naučenej...