Týždenný program

Pondelok:
komunikačné cvičenia
omaľovávanky – udržiavanie jemnej motoriky
čistenie ovocia
biblioterapia
prechádzka

Utorok:
cvičenia na udržiavanie pohybových schopností
spoločenské hry
biblioterapia
prechádzka

Streda:
cvičenia na pamäť
biblioterapia
prechádzka
sv. omša

Štvrtok:
fyzioterapia s odborným dohľadom
biblioterapia
prechádzka

Piatok:
kolky
pečenie koláča na nedeľu
biblioterapia
prechádzka
sv. omša

Sobota:
voľný deň

Nedeľa:
sv. omša
voľný deň