delete
Pomoc pre ľudí na Ukrajine

Pomoc pre ľudí na Ukrajine

Blíži sa zima a teploty prudko klesajú počas dňa i nocí. Obyvatelia Domova sv. Dominika sa rozhodli, že uštrikujú pre ľudí zo susednej krajiny šály, nárkčníky a deky. Okrem modlitieb za pokoj na Ukrajine a v Rusku, chceli aspoň trochu zmierniť utrpenie nevinne trpiacich ľudí. Teplé šály a deky spolu s teplým oblečením a potravinami boli odovzdané na centrum...