delete
Stretnutie zariadení sociálnych služieb na Mariánskej hore v Levoči

Stretnutie zariadení sociálnych služieb na Mariánskej hore v Levoči...

„Som šťastná, že som bola na púti v Levoči“, „V Levoči som teraz po mnohých rokoch“, „Ďakujeme, bol to naozaj krásny deň,“ toto sú vyjadrenia obyvateľov Domova sv. Dominika po návrate z púte, ktorú zorganizovalo Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok v spolupráci s farským úradom v Levoči. Ráno, dňa 14. septembra sa niektorí z Domova sv. Dominika vybrali na...