delete
Prosíme o podporu cez 2%

Prosíme o podporu cez 2%

Domov sv. Dominika prosí o finančnú podporu cez poukázanie 2% z už zaplatených daní za rok 2022. Ak sa rozhodnete podporiť rekonštrukciu dvoch kúpeľní na bezbariérové a nákup nábytku do izieb prijímateľov sociálnych služieb, prosíme, pošlite 2% nášmu zriaďovateľovi Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy. V minulom roku Domov sv. Dominika vďaka príspevku zriaďovateľa z 2% zabezpečil spolufinancovanie zakúpenia počítačovej...
delete
Milá gratulácia

Milá gratulácia

Páni z Domova sv. Dominika dňa 8. marca pripravili milé odpoludnie svojim drahým spoluobyvateľkám. Zakúpili krásne ruže a vo svojich príhovoroch popriali ženám dobré zdravie, radosť a veľa úspechov.  Obdarované boli aj všetky panie v práci....
delete
Ježišu, ďakujem Ti

Ježišu, ďakujem Ti

Dňa 1. marca v Konvente sv. otca Dominika v Petrovanoch oslávili deväťdesiate narodeniny sr. M. Kornélie Zajacovej. Sr. Kornélia spolu so svojimi spolusestrami a obyvateľmi Domova sv. Dominika a neskôr aj so svojimi drahými príbuznými spomínali na prežité roky, na krásne i ťažšie situácie a ďakovali za ne dobrotivému Bohu. Sr. Kornélia vo svojej modlitbe z príležitosti svojich narodenín...
delete
Viac času pre iných

Viac času pre iných

Realizáciou projektu s názvom „Viac času pre iných“, ktorý finančne podporil úrad Prešovského samosprávneho kraja Domov sv. Dominika zabezpečil: domáce kino, ktoré sa skladá z datavideoprojetora, notebooku, projekčného plátna, reproduktora – soundb.SONY, DVD mechaniky stolový počítač s monitorom pre pracovníkov na sociálnom úseku notebooky – pre ekonómku, hlavnú sestru, riaditeľku a opatrovateľky multifunkčné zariadenie, ktoré je prepojené na stolový...
delete
Nedeľné matiné

Nedeľné matiné

S úmyslom potešiť a spríjemniť chvíle obyvateľom Domova sv. Dominika, sa v nedeľu Krista Kráľa, 20. novembra 2022, konal operný koncert. O jedinečný umelecký zážitok sa postarala Mgr. art. Andrea Nemcová, umelkyňa operného štúdia SND v Bratislave a ŠD v Košiciach, za klavírneho doprovodu Mgr. art. Daniely Kačmárovej, pôsobiacej na Konzervatóriu v Košiciach. Koncert sa odohral v troch blokoch....
delete
Pomoc pre ľudí na Ukrajine

Pomoc pre ľudí na Ukrajine

Blíži sa zima a teploty prudko klesajú počas dňa i nocí. Obyvatelia Domova sv. Dominika sa rozhodli, že uštrikujú pre ľudí zo susednej krajiny šály, nárkčníky a deky. Okrem modlitieb za pokoj na Ukrajine a v Rusku, chceli aspoň trochu zmierniť utrpenie nevinne trpiacich ľudí. Teplé šály a deky spolu s teplým oblečením a potravinami boli odovzdané na centrum...
delete
Radostné popoludnie s deťmi z Ukrajiny

Radostné popoludnie s deťmi z Ukrajiny

Dňa 15.augusta 2022 sa Domovom sv. Dominika rozliehal krásny spev. Dievčatá a chlapci z Mukačeva vo veku 12-15 rokov, v rámci týždenného letného tábora v Bystrom, navštívili aj Petrovany. V doprovode sestry Lýdie zaspievali obyvateľom domova náboženské i národné piesne. V ich repertoári nechýbala známa Modlitba za Ukrajinu, pieseň Gospa Majka moja, Zdravo Kraljice mira, Čorny oči a iné,...
delete
Májová púť do Obišoviec

Májová púť do Obišoviec

Celá krásna si Mária“… touto piesňou sa obyvatelia Domova sv. Dominika zvítali s Pannou Máriou Obišovskou, keď 18.5.2022 v krásny, slnečný deň navštívili Pútnický farský kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Po úvodných spevoch mariánskych piesní a krátkom občerstvení sa všetci premiestnili do chrámu, aby sa pred milostivým obrazom Panny Márie spoločne pomodlili modlitbu posvätného ruženca. Nasledovala svätá omša,...