delete
Prosíme o podporu

Prosíme o podporu

Domov sv. Dominika sa obracia na Vás s prosbou o finančnú podporu cez poukázanie 2%. V roku 2019 by sme chceli pokračovať v debarierizácii kúpeľní, zabezpečiť kúpací systém – pozostávajúci z vane a multifunkčného zdvíhacieho zariadenia. Tlačivá k poukázaniu 2% nájdete nižšie. LIST 2019 – 2%...