delete
Deti, mládež a pedagógovia z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša

Deti, mládež a pedagógovia z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša...

Choré a staré srdcia nám zajasali pri pohľade na deti a mládež z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša pri ich vystúpení dňa 20. júna 2016. Panie učiteľky a učiteľov i niektoré deti sme už videli na ich pravidelných vystúpeniach v našom domove, ale teraz to bolo skutočne výborné. Pásmo vážnej hudby i náboženských piesní vystriedali ľudové spevy i...
delete
Láska robí divy, láska všetko premáha

Láska robí divy, láska všetko premáha...

Mladí ochotníci z Prešovského arcidiecézneho centra per mládež nás potešili krásnym predstavením od Ferka Urbánka Strašiak. V nedeľu 19. júna 2016 sme sa zhromaždili na našej terase a pred nami sa rozprestierala krásna slovenská dedina s mládencami a dievčatami v krojoch. Posolstvo hry Ferka Urbánka je stále aktuálne. Spolu sme si znovu uvedomili skutočnosti, ktoré autor hry vložil do...