Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba (domáca, terénna opatrovateľská služba) je sociálna služba, ktorú poskytujeme osobám v ich domácom prostredí. Opatrovateľskú službu môže poberať fyzická osoba, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej II a potrebuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (napr. osobná hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, obliekanie, doprevádzanie pri chôdzi, zabezpečenia a podávanie liekov, nákupy, starostlivosť o bielizeň, sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí a iné).