delete
Zázrak Vianoc

Zázrak Vianoc

Do Domova sv. Dominika aj napriek všetkým protipandemickým opatreniam zavítal 24. decembra vzácny Hosť. Celé spoločenstvo sa na jeho príchod dôkladne pripravovalo. Vyrábali sa vianočné ozdoby, pozdravy, dekorácie, darčeky, upratal sa dôkladne celý dom a aj srdcia vo sv. spovedi… A prišiel deň, keď si všetci pripomínajú historickú udalosť narodenia Krista a ľudia sú k sebe milí a láskaví....
delete
Nový projekt pomôže zostať odkázaným v ich domácom prostredí

Nový projekt pomôže zostať odkázaným v ich domácom prostredí...

Domov sv. Dominika sa zapojil do výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 projektom Podpora opatrovateľskej služby poskytovanej Domovom sv. Dominika II. Cieľom projektu je poskytovanie cenovo prístupnej a kvalitnej opatrovateľskej služby z dôvodu podpory zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí a udržanie práce a vytvorenie nových pracovných príležitostí pre opatrovateľky. Viac informácií môžete nájsť tu....
delete
Slovensko nám poteš celé, v tieto časy neveselé, svätý Mikuláš…

Slovensko nám poteš celé, v tieto časy neveselé, svätý Mikuláš…...

Aj pod naše príď okienko dávny svätec náš, klientom našim teš srdiečko, jak najlepšie znáš. Slovensko nám poteš celé, v tieto časy neveselé, svätý Mikuláš… Mikuláš ani tento rok nezabudol prísť do Petrovian. Za jemného cinkotu zvončeka a v doprovode anjela zavítal medzi obyvateľov Domova sv. Dominika. Svojou prítomnosťou a láskavým slovom ich potešil aj povzbudil v týchto neľahkých...