delete
Májová púť do Obišoviec

Májová púť do Obišoviec

Celá krásna si Mária“… touto piesňou sa obyvatelia Domova sv. Dominika zvítali s Pannou Máriou Obišovskou, keď 18.5.2022 v krásny, slnečný deň navštívili Pútnický farský kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Po úvodných spevoch mariánskych piesní a krátkom občerstvení sa všetci premiestnili do chrámu, aby sa pred milostivým obrazom Panny Márie spoločne pomodlili modlitbu posvätného ruženca. Nasledovala svätá omša,...