delete
Viac času pre iných

Viac času pre iných

Realizáciou projektu s názvom „Viac času pre iných“, ktorý finančne podporil úrad Prešovského samosprávneho kraja Domov sv. Dominika zabezpečil: domáce kino, ktoré sa skladá z datavideoprojetora, notebooku, projekčného plátna, reproduktora – soundb.SONY, DVD mechaniky stolový počítač s monitorom pre pracovníkov na sociálnom úseku notebooky – pre ekonómku, hlavnú sestru, riaditeľku a opatrovateľky multifunkčné zariadenie, ktoré je prepojené na stolový...
delete
Nedeľné matiné

Nedeľné matiné

S úmyslom potešiť a spríjemniť chvíle obyvateľom Domova sv. Dominika, sa v nedeľu Krista Kráľa, 20. novembra 2022, konal operný koncert. O jedinečný umelecký zážitok sa postarala Mgr. art. Andrea Nemcová, umelkyňa operného štúdia SND v Bratislave a ŠD v Košiciach, za klavírneho doprovodu Mgr. art. Daniely Kačmárovej, pôsobiacej na Konzervatóriu v Košiciach. Koncert sa odohral v troch blokoch....