Nedeľné matiné

Nedeľné matiné

S úmyslom potešiť a spríjemniť chvíle obyvateľom Domova sv. Dominika, sa v nedeľu Krista Kráľa, 20. novembra 2022, konal operný koncert.
O jedinečný umelecký zážitok sa postarala Mgr. art. Andrea Nemcová, umelkyňa operného štúdia SND v Bratislave a ŠD v Košiciach, za klavírneho doprovodu Mgr. art. Daniely Kačmárovej, pôsobiacej na Konzervatóriu v Košiciach.
Koncert sa odohral v troch blokoch. V prvom bloku zazneli slovenské ľudové piesne, v druhom bloku sakrálna tvorba od W. A. Mozarta, F. P. Shuberta a ďalších významných hudobných skladateľov.
V závere odzneli najkrajšie operné skvosty talianskej a francúzskej opernej literatúry. Umelecký zážitok bol znásobený piesňami na želanie, kde sa publikum aktívne zapojilo do spevu obľúbených ľudových piesní.
Vrúcnym potleskom a poďakovaním, sa obyvatelia domova rozlúčili s umelcami, dúfajúc, že v blízkej budúcnosti si zase všetci spoločne zaspievajú.