delete
Počas pandémie

Počas pandémie

Dňa 7. marca 2020 sa zavreli aj brány Domova sv. Dominika. Od tohto dňa obyvatelia domova nemohli prijímať žiadne návštevy a nemohli ísť ani von z areálu. Všetko sú to nutné opatrenia proti možnej nákaze na COVID 19. Čo sa však za bránami domova dialo? Ťažko opísať smútok nad nemožnosťou stretávať sa so svojimi najdrahšími. Chýbali povzbudenia, pohladenia, bozky, dobré slovo...
delete
COVID 19 – informácie

COVID 19 – informácie

Týmto oznamujeme verejnosti, že Domov sv. Dominika: • Pravidelne sleduje najnovšie informácie úradu verejného zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVaR SR, vykonáva denný monitoring vývoja situácie na Slovensku a v zahraničí. • Je v spojení s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove. • Má zriadený krízový štáb, ktorý sa pravidelne stretáva a operatívne reaguje na vzniknutú situáciu. • Má vypracovaný...