delete
Radostné popoludnie s deťmi z Ukrajiny

Radostné popoludnie s deťmi z Ukrajiny

Dňa 15.augusta 2022 sa Domovom sv. Dominika rozliehal krásny spev. Dievčatá a chlapci z Mukačeva vo veku 12-15 rokov, v rámci týždenného letného tábora v Bystrom, navštívili aj Petrovany. V doprovode sestry Lýdie zaspievali obyvateľom domova náboženské i národné piesne. V ich repertoári nechýbala známa Modlitba za Ukrajinu, pieseň Gospa Majka moja, Zdravo Kraljice mira, Čorny oči a iné,...