delete
Radostné popoludnie s deťmi z Ukrajiny

Radostné popoludnie s deťmi z Ukrajiny

Dňa 15.augusta 2022 sa Domovom sv. Dominika rozliehal krásny spev. Dievčatá a chlapci z Mukačeva vo veku 12-15 rokov, v rámci týždenného letného tábora v Bystrom, navštívili aj Petrovany. V doprovode sestry Lýdie zaspievali obyvateľom domova náboženské i národné piesne. V ich repertoári nechýbala známa Modlitba za Ukrajinu, pieseň Gospa Majka moja, Zdravo Kraljice mira, Čorny oči a iné,...
delete
Májová púť do Obišoviec

Májová púť do Obišoviec

Celá krásna si Mária“… touto piesňou sa obyvatelia Domova sv. Dominika zvítali s Pannou Máriou Obišovskou, keď 18.5.2022 v krásny, slnečný deň navštívili Pútnický farský kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Po úvodných spevoch mariánskych piesní a krátkom občerstvení sa všetci premiestnili do chrámu, aby sa pred milostivým obrazom Panny Márie spoločne pomodlili modlitbu posvätného ruženca. Nasledovala svätá omša,...
delete
Sviatok všetkých žien

Sviatok všetkých žien

V Domove sv. Dominika si dňa 8. marca pripomenuli Medzinárodný deň žien a tak bolo utorkové dopoludnie venované všetkým ženám, mamám, babkám i prababkám. Páni si pripravili blahoželania i verše, ktorých prednes pookrial na srdci. Jednotlivé vystúpenia boli ocenené úsmevom a potleskom. Na znak úcty a vďaky bola každá prítomná dáma obdarená krásnou, voňavou ružou. Tieto napokon ozdobili Ženu...
delete
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…...

Na tradičnú fašiangovú zábavu sa tešili všetci obyvatelia Domova sv. Dominika. Spoločne si vyzdobili priestory, nacvičili piesne i vinše a 23. februára sa stretli na tanečnom parkete. V úvode si domáci zaspievali v doprovode klávesov, pod vedením miestneho virtuóza pána Gejzu. Program spestrilo aj folklórne vystúpenie zamestnancov Domova sv. Dominika. Veľa sa spievalo i tancovalo. Nechýbali ani tradičné fašiangové...
delete
Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú

Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú...

Na sviatok Troch kráľov sa v Domove sv. Dominika spievali vianočné piesne a rozvoniaval tymián. O. Ján SJ požehnal dom, všetkých čo v ňom bývajú a pracujú, i jeho okolie a takto sa modlil: „Pane Ježišu, ty si naša sila a nádej v rozličných útrapách, ktoré prináša pokročilý vek. Zhliadni na týchto svojich služobníkov, ktorí bývajú v tomto dome,...
delete
Posledný deň v roku 2021

Posledný deň v roku 2021

Oslava konca starého roka sa nezaobíde bez poriadnej silvestrovskej zábavy. Aj v Domove sv. Dominika posledný deň v roku oslávili ako sa patrí. Po „zázračnej rozcvičke“ a zahrievacom tanečnom kole sa domáci dostali do správnej nálady a silvestrovská zábava mohla začať. Veľký úspech zožala módna prehliadka exkluzívnych modelov z vlastných skríň. Na prehliadkovom móle sa objavili najnovšie módne trendy,...
delete
Zázrak Vianoc

Zázrak Vianoc

Do Domova sv. Dominika aj napriek všetkým protipandemickým opatreniam zavítal 24. decembra vzácny Hosť. Celé spoločenstvo sa na jeho príchod dôkladne pripravovalo. Vyrábali sa vianočné ozdoby, pozdravy, dekorácie, darčeky, upratal sa dôkladne celý dom a aj srdcia vo sv. spovedi… A prišiel deň, keď si všetci pripomínajú historickú udalosť narodenia Krista a ľudia sú k sebe milí a láskaví....
delete
Nový projekt pomôže zostať odkázaným v ich domácom prostredí

Nový projekt pomôže zostať odkázaným v ich domácom prostredí...

Domov sv. Dominika sa zapojil do výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 projektom Podpora opatrovateľskej služby poskytovanej Domovom sv. Dominika II. Cieľom projektu je poskytovanie cenovo prístupnej a kvalitnej opatrovateľskej služby z dôvodu podpory zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí a udržanie práce a vytvorenie nových pracovných príležitostí pre opatrovateľky. Viac informácií môžete nájsť tu....