delete
Viac času pre iných

Viac času pre iných

Realizáciou projektu s názvom „Viac času pre iných“, ktorý finančne podporil úrad Prešovského samosprávneho kraja Domov sv. Dominika zabezpečil: domáce kino, ktoré sa skladá z datavideoprojetora, notebooku, projekčného plátna, reproduktora – soundb.SONY, DVD mechaniky stolový počítač s monitorom pre pracovníkov na sociálnom úseku notebooky – pre ekonómku, hlavnú sestru, riaditeľku a opatrovateľky multifunkčné zariadenie, ktoré je prepojené na stolový...
delete
Nedeľné matiné

Nedeľné matiné

S úmyslom potešiť a spríjemniť chvíle obyvateľom Domova sv. Dominika, sa v nedeľu Krista Kráľa, 20. novembra 2022, konal operný koncert. O jedinečný umelecký zážitok sa postarala Mgr. art. Andrea Nemcová, umelkyňa operného štúdia SND v Bratislave a ŠD v Košiciach, za klavírneho doprovodu Mgr. art. Daniely Kačmárovej, pôsobiacej na Konzervatóriu v Košiciach. Koncert sa odohral v troch blokoch....
delete
Pomoc pre ľudí na Ukrajine

Pomoc pre ľudí na Ukrajine

Blíži sa zima a teploty prudko klesajú počas dňa i nocí. Obyvatelia Domova sv. Dominika sa rozhodli, že uštrikujú pre ľudí zo susednej krajiny šály, nárkčníky a deky. Okrem modlitieb za pokoj na Ukrajine a v Rusku, chceli aspoň trochu zmierniť utrpenie nevinne trpiacich ľudí. Teplé šály a deky spolu s teplým oblečením a potravinami boli odovzdané na centrum...
delete
Radostné popoludnie s deťmi z Ukrajiny

Radostné popoludnie s deťmi z Ukrajiny

Dňa 15.augusta 2022 sa Domovom sv. Dominika rozliehal krásny spev. Dievčatá a chlapci z Mukačeva vo veku 12-15 rokov, v rámci týždenného letného tábora v Bystrom, navštívili aj Petrovany. V doprovode sestry Lýdie zaspievali obyvateľom domova náboženské i národné piesne. V ich repertoári nechýbala známa Modlitba za Ukrajinu, pieseň Gospa Majka moja, Zdravo Kraljice mira, Čorny oči a iné,...
delete
Májová púť do Obišoviec

Májová púť do Obišoviec

Celá krásna si Mária“… touto piesňou sa obyvatelia Domova sv. Dominika zvítali s Pannou Máriou Obišovskou, keď 18.5.2022 v krásny, slnečný deň navštívili Pútnický farský kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Po úvodných spevoch mariánskych piesní a krátkom občerstvení sa všetci premiestnili do chrámu, aby sa pred milostivým obrazom Panny Márie spoločne pomodlili modlitbu posvätného ruženca. Nasledovala svätá omša,...
delete
Sviatok všetkých žien

Sviatok všetkých žien

V Domove sv. Dominika si dňa 8. marca pripomenuli Medzinárodný deň žien a tak bolo utorkové dopoludnie venované všetkým ženám, mamám, babkám i prababkám. Páni si pripravili blahoželania i verše, ktorých prednes pookrial na srdci. Jednotlivé vystúpenia boli ocenené úsmevom a potleskom. Na znak úcty a vďaky bola každá prítomná dáma obdarená krásnou, voňavou ružou. Tieto napokon ozdobili Ženu...
delete
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…...

Na tradičnú fašiangovú zábavu sa tešili všetci obyvatelia Domova sv. Dominika. Spoločne si vyzdobili priestory, nacvičili piesne i vinše a 23. februára sa stretli na tanečnom parkete. V úvode si domáci zaspievali v doprovode klávesov, pod vedením miestneho virtuóza pána Gejzu. Program spestrilo aj folklórne vystúpenie zamestnancov Domova sv. Dominika. Veľa sa spievalo i tancovalo. Nechýbali ani tradičné fašiangové...
delete
Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú

Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú...

Na sviatok Troch kráľov sa v Domove sv. Dominika spievali vianočné piesne a rozvoniaval tymián. O. Ján SJ požehnal dom, všetkých čo v ňom bývajú a pracujú, i jeho okolie a takto sa modlil: „Pane Ježišu, ty si naša sila a nádej v rozličných útrapách, ktoré prináša pokročilý vek. Zhliadni na týchto svojich služobníkov, ktorí bývajú v tomto dome,...