delete
Počas pandémie

Počas pandémie

Dňa 7. marca 2020 sa zavreli aj brány Domova sv. Dominika. Od tohto dňa obyvatelia domova nemohli prijímať žiadne návštevy a nemohli ísť ani von z areálu. Všetko sú to nutné opatrenia proti možnej nákaze na COVID 19. Čo sa však za bránami domova dialo? Ťažko opísať smútok nad nemožnosťou stretávať sa so svojimi najdrahšími. Chýbali povzbudenia, pohladenia, bozky, dobré slovo...
delete
COVID 19 – informácie

COVID 19 – informácie

Týmto oznamujeme verejnosti, že Domov sv. Dominika: • Pravidelne sleduje najnovšie informácie úradu verejného zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVaR SR, vykonáva denný monitoring vývoja situácie na Slovensku a v zahraničí. • Je v spojení s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove. • Má zriadený krízový štáb, ktorý sa pravidelne stretáva a operatívne reaguje na vzniknutú situáciu. • Má vypracovaný...
delete
Prosíme o finančnú pomoc poukázaním 2%

Prosíme o finančnú pomoc poukázaním 2%...

Domov sv. Dominika sa obracia na Vás s prosbou o finančnú podporu cez poukázanie 2%. V roku 2020 by sme chceli zakúpiť kreslá pre seniorov do izieb, stoličky a skultúrniť vstupnú halu. Viac informácií nájdete v priložených dokumetoch. Prosba o podporu 2% 2020...
delete
Zázračné vianoce

Zázračné vianoce

Vianoce naozaj „zázračné“ prežili obyvatelia Domova sv. Dominika. Spolu so sestrami dominikánkami, opatrovateľkami a niekoľkými ľuďmi z farnosti prežili krásnu sv. omšu a potom sa zišli na štedrovečernej večeri. Nechýbali oplátky s medom, kapustnica, ryba a šalát, trojaké bobaľky (tvarohové, orechové, makové), koláče a ovocie. A o veľa radostí sa pričinili aj štedrí darcovia cez projekt „Zázračné Vianoce“, projekt...
delete
Nech Vás požehná Pán – 100 rokov p. Márie Šotkovej

Nech Vás požehná Pán – 100 rokov p. Márie Šotkovej...

Mnoho milých gratulantov a prianí zahrnulo pani Máriu Šotkovú 8. – 10. decembra 2019. Veď jej Boh doprial dožiť sa sto rokov a ona si to naozaj veľmi užívala. V nedeľu 8. 12. ako poďakovanie za dar života a dlhého veku i prosbu o Božie požehnanie do ďalších rokov odslúžil Mons. Alojz Tkáč slávnostnú sv. omšu. Po nej nasledoval...
delete
Boli sme v Keni

Boli sme v Keni

počas mimoriadneho misijného mesiaca – október 2019 sa obyvatelia Domova sv. Dominika denne modlili za misionárov a misie. Dňa 30. októbra v popoludňajších hodinách sa prišla do domova podeliť o skúsenosti misijná dobrovoľníčka Veronika, ktorá strávila rok na misiách v Keni. Bývala a pracovala v saleziánskom rehabilitačnom centre pre chlapcov. Boli to chlapci z veľmi chudobných rodín a v centre...
delete
Zlaté srdiečko

Zlaté srdiečko

deti z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach prišli do Domova sv. Dominika porozprávať a zahrať príbeh o zlatom srdiečku. Kto má zlaté srdiečko len na retiazke, ten ho môže stratiť. Kto robí dobre, pomáha iným, všíma si ich potreby a reaguje na ne, ten má skutočne zlaté srdce, ktoré tak ľahko nestratí. Deti s radosťou starkým zatancovali,...
delete
Kráľ kráľov

Kráľ kráľov

do Domova sv. Dominika prišli dňa 28. októbra 2019 s krásnym duchovným programom deti zo Základnej školy sv. Michala archanjela z Kendíc. Svojimi spevmi, recitáciami a povzbudivými príbehmi prišli povzbudiť, potešiť i rozveseliť obyvateľov domova. Triedna pani učiteľka v úvode poďakovala všetkým starkým za všetko dobré a pekné, čo v živote urobili a čím prispeli k tomu, aby bol...