delete
Nuda? To je niečo, čo nám chýba

Nuda? To je niečo, čo nám chýba

Život v domove sv. Dominika vôbec nie je jednotvárny. Počas dňa a týždňa sa tu strieda mnoho činností a zábav. Radi si zahráme kolky a tešíme sa každej trafenej figúrke, striháme odpadový materiál – molitan a plníme vankúše, háčkujeme dekorácie, často oslavujeme, bicyklujeme nohami i rukami, cvičíme, tancujeme. Dni letia a my ďakujeme Bohu za každý okamih, za radosť, ktorou nás...
delete

OZNAM GDPR

Domov sv. Dominika, Petrovany spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/...
delete
Požehnaný deň

Požehnaný deň

Obyvatelia Domova sv. Dominika dňa 23. mája 2018 sa za veľkej pomoci dievčat z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského vybrali na výlet do Košíc. Stretnutie s množstvom detí z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy, prehliadka Kostola Krista Kráľa, výborný zmrzlinový pohár v AIDE a príjemný relax v košickom parku boli pre všetkých skutočným požehnaním. Nech je za všetky dobrodenia zvelebený...
delete
2% -prosíme o podporu

2% -prosíme o podporu

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2017 bola 9 099,29 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu práce s deťmi počas letných táborov, na akciu “Putovanie s Máriou Magdalénou“, na zakúpenie polohovacích kresiel i debarierizáciu niekoľkých kúpeľní v Domove sv. Dominika v Petrovanoch...
delete

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017...

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 pre špecializované zariadenie a pre zariadenie pre seniorov si môžete pozrieť  v priložených prílohách. ekonimicky oprávnené náklady na rok 2017 ZpS ekonomicky oprávnené náklady na 2017...
delete
S chlebom a soľou

S chlebom a soľou

Domov sv. Dominika sa dňa 11. februára 2018 ozýval jasotom a spevom. Posledná fašiangová nedeľa, fašiangová zábava a návšteva sestier dominikánok pochádzajúcich z Talianska, Brazílie, Kamerunu a zo Slovenska. Hostia boli privítaní s chlebom a soľou, oboznámili sa s programom a rôznymi aktivitami obyvateľov a hru s kolkami si mohli aj vyskúšať. Jednou z najobľúbenejších aktivít je tanec a spev ľudových piesní a tak sa to potom všetko...
delete
Súhrnná správa

Súhrnná správa

Domov sv. Dominika predkladá súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000,- EUR za obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2017. Vďaka dotácie z MPSVaR SR domov zabezpečil zdvižné zariadenie do vane. Správu si môžete pozrieť v prílohe. Súhrnná...
delete
Láska na silvestrovskej zábave

Láska na silvestrovskej zábave

Podvečer posledného dňa v roku 2017 bol v Domove sv. Dominika mimoriadny pre obyvateľov a aj pre sestry dominikánky. Skôr ako zasadli k spoločnej kapustnici sa zabavili tak ako sa patrí. Nie všetci však mohli spievať, tancovať a smiať sa. Niektorým to nedovolil zdravotný stav, iným clivota. A tak nečakane výstižne zazneli uprostred silvestrovského večera slová jednej dávno naučenej...