delete
Boli sme v Keni

Boli sme v Keni

počas mimoriadneho misijného mesiaca – október 2019 sa obyvatelia Domova sv. Dominika denne modlili za misionárov a misie. Dňa 30. októbra v popoludňajších hodinách sa prišla do domova podeliť o skúsenosti misijná dobrovoľníčka Veronika, ktorá strávila rok na misiách v Keni. Bývala a pracovala v saleziánskom rehabilitačnom centre pre chlapcov. Boli to chlapci z veľmi chudobných rodín a v centre...
delete
Zlaté srdiečko

Zlaté srdiečko

deti z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach prišli do Domova sv. Dominika porozprávať a zahrať príbeh o zlatom srdiečku. Kto má zlaté srdiečko len na retiazke, ten ho môže stratiť. Kto robí dobre, pomáha iným, všíma si ich potreby a reaguje na ne, ten má skutočne zlaté srdce, ktoré tak ľahko nestratí. Deti s radosťou starkým zatancovali,...
delete
Kráľ kráľov

Kráľ kráľov

do Domova sv. Dominika prišli dňa 28. októbra 2019 s krásnym duchovným programom deti zo Základnej školy sv. Michala archanjela z Kendíc. Svojimi spevmi, recitáciami a povzbudivými príbehmi prišli povzbudiť, potešiť i rozveseliť obyvateľov domova. Triedna pani učiteľka v úvode poďakovala všetkým starkým za všetko dobré a pekné, čo v živote urobili a čím prispeli k tomu, aby bol...
delete
Znovu o krôčik k lepšiemu

Znovu o krôčik k lepšiemu

Projekt Revitalizácia Domova sv. Dominika bol vďaka výraznej finančnej pomoci Prešovského samosprávneho kraja realizovaný v dňoch od 1. mája do 30. septembra 2019. V rámci projektu bola zrealizovaná oprava kúpeľne a celej obytnej bunky. V kúpeľni boli obité staré obklady, vyhodiné staré WC, vaňa a umývadlo a urobené nové vodovodné a elektrické rozvody, inštalované nové umývadlo, nové WC s nadstavcom,...
delete
Slávnosť sv. Dominika

Slávnosť sv. Dominika

Dňa 8. augusta popoludní – na slávnosť sv. Dominika – patróna Domova sv. Dominika i konventu sestier, sa naplnil dom a jeho okolie oslavou Boha za všetko, čo jeho obyvateľom i návštevníkom udeľuje na príhovor sv. Dominika. Sv. omšu, ktorú celebroval o. Šebastián OP spolu s kňazmi, pochádzajúcimi z farnosti, doprevádzali členovia mužského speváckeho zboru Glória a po nej...
delete
Zabezpečnie kúpacieho systému pre Domov sv. Dominika

Zabezpečnie kúpacieho systému pre Domov sv. Dominika...

Predseda Prešovského samosprávneho kraja podporil projekt zabezpečenia kúpacieho systému. Projekt bol realizovaný v dňoch od 1. apríla do 31. mája 2019. Kúpací systém pozostáva z výškovo – nastaviteľnej vane Classic line a sprchovacej hygienickej stoličky Calypso classic. Vzhľadom na výšku nákladov projektu, zdvižnú vaňu, ktorá je súčasťou kúpacieho systému, uhradila Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy zo zozbieraných 2%. Domov...
delete
Na ľudovú nôtu

Na ľudovú nôtu

Imeldine deti v krásnych detských krojoch zavítali do Domova sv. Dominika a svojím pestrým programom spríjemnili májové dopoludnie dedkom a babkám. Ich spontánnosť a veselosť bola skutočne nákazlivá a vyčarovala úsmev na každej – aj chorobou poznačenej a zvráskavenej tvrári. Po milom programe si mohli deti obzrieť hospodársky dvor a niektoré zvieratká aj pohľadiť. « ‹ 1 z 2...
delete
Prosíme o podporu

Prosíme o podporu

Domov sv. Dominika sa obracia na Vás s prosbou o finančnú podporu cez poukázanie 2%. V roku 2019 by sme chceli pokračovať v debarierizácii kúpeľní, zabezpečiť kúpací systém – pozostávajúci z vane a multifunkčného zdvíhacieho zariadenia. Tlačivá k poukázaniu 2% nájdete nižšie. LIST 2019 – 2%...