delete
Požehnaný deň

Požehnaný deň

Obyvatelia Domova sv. Dominika dňa 23. mája 2018 sa za veľkej pomoci dievčat z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského vybrali na výlet do Košíc. Stretnutie s množstvom detí z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy, prehliadka Kostola Krista Kráľa, výborný zmrzlinový pohár v AIDE a príjemný relax v košickom parku boli pre všetkých skutočným požehnaním. Nech je za všetky dobrodenia zvelebený...
delete
2% -prosíme o podporu

2% -prosíme o podporu

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2017 bola 9 099,29 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu práce s deťmi počas letných táborov, na akciu “Putovanie s Máriou Magdalénou“, na zakúpenie polohovacích kresiel i debarierizáciu niekoľkých kúpeľní v Domove sv. Dominika v Petrovanoch...
delete

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017...

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 pre špecializované zariadenie a pre zariadenie pre seniorov si môžete pozrieť  v priložených prílohách. ekonimicky oprávnené náklady na rok 2017 ZpS ekonomicky oprávnené náklady na 2017...
delete
S chlebom a soľou

S chlebom a soľou

Domov sv. Dominika sa dňa 11. februára 2018 ozýval jasotom a spevom. Posledná fašiangová nedeľa, fašiangová zábava a návšteva sestier dominikánok pochádzajúcich z Talianska, Brazílie, Kamerunu a zo Slovenska. Hostia boli privítaní s chlebom a soľou, oboznámili sa s programom a rôznymi aktivitami obyvateľov a hru s kolkami si mohli aj vyskúšať. Jednou z najobľúbenejších aktivít je tanec a spev ľudových piesní a tak sa to potom všetko...
delete
Súhrnná správa

Súhrnná správa

Domov sv. Dominika predkladá súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000,- EUR za obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2017. Vďaka dotácie z MPSVaR SR domov zabezpečil zdvižné zariadenie do vane. Správu si môžete pozrieť v prílohe. Súhrnná...
delete
Láska na silvestrovskej zábave

Láska na silvestrovskej zábave

Podvečer posledného dňa v roku 2017 bol v Domove sv. Dominika mimoriadny pre obyvateľov a aj pre sestry dominikánky. Skôr ako zasadli k spoločnej kapustnici sa zabavili tak ako sa patrí. Nie všetci však mohli spievať, tancovať a smiať sa. Niektorým to nedovolil zdravotný stav, iným clivota. A tak nečakane výstižne zazneli uprostred silvestrovského večera slová jednej dávno naučenej...
delete
Stretnutie zariadení sociálnych služieb na Mariánskej hore v Levoči

Stretnutie zariadení sociálnych služieb na Mariánskej hore v Levoči...

„Som šťastná, že som bola na púti v Levoči“, „V Levoči som teraz po mnohých rokoch“, „Ďakujeme, bol to naozaj krásny deň,“ toto sú vyjadrenia obyvateľov Domova sv. Dominika po návrate z púte, ktorú zorganizovalo Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok v spolupráci s farským úradom v Levoči. Ráno, dňa 14. septembra sa niektorí z Domova sv. Dominika vybrali na...
delete
Naplnení radosťou a oslavou Boha

Naplnení radosťou a oslavou Boha

Na sviatok sv. Dominika – 8. augusta 2017 sa naplnil dom sestier dominikánok v Petrovanoch radosťou, plesaním a oslavou Boha. Rehoľné sestry, pracovníci a obyvatelia Domova sv. Dominika, ich príbuzní, členovia laického spoločenstva sv. Dominika, kňazi a hostia z Petrovian i okolia boli svedkami milej slávnosti. Otec biskup Mons. Marek Forgáč počas sv. omše požehnal obnovenú kaplnku . V...