delete
Stretnutie zariadení sociálnych služieb na Mariánskej hore v Levoči

Stretnutie zariadení sociálnych služieb na Mariánskej hore v Levoči...

„Som šťastná, že som bola na púti v Levoči“, „V Levoči som teraz po mnohých rokoch“, „Ďakujeme, bol to naozaj krásny deň,“ toto sú vyjadrenia obyvateľov Domova sv. Dominika po návrate z púte, ktorú zorganizovalo Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok v spolupráci s farským úradom v Levoči. Ráno, dňa 14. septembra sa niektorí z Domova sv. Dominika vybrali na...
delete
Naplnení radosťou a oslavou Boha

Naplnení radosťou a oslavou Boha

Na sviatok sv. Dominika – 8. augusta 2017 sa naplnil dom sestier dominikánok v Petrovanoch radosťou, plesaním a oslavou Boha. Rehoľné sestry, pracovníci a obyvatelia Domova sv. Dominika, ich príbuzní, členovia laického spoločenstva sv. Dominika, kňazi a hostia z Petrovian i okolia boli svedkami milej slávnosti. Otec biskup Mons. Marek Forgáč počas sv. omše požehnal obnovenú kaplnku . V...
delete
Modlitby našich starých mám

Modlitby našich starých mám

V Domove sv. Dominika býva aj pani Mária Jurková. Aj napriek vysokému veku a zdravotným problémom oplýva radosťou, vzácnym humorom a dobroprajnosťou. Pozná krásne a zaujímavé modlitby, ktoré Vám prinášame v nahrávkach. CHYZA-YouTube sharing.mov DOROTKA-YouTube sharing.mov BARBORECKA-YouTube...
delete
Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.

Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.

Požehnané veľkonočné sviatky Vám praje spoločenstvo obyvateľov a pracovníkov Domova sv. Dominika. Nech Vás vzkriesený Kristus naplní svojím pokojom, pravou radosťou a nádejou. Kristus nie je v tmavom hrobe. Vstal z mŕtvych a je stále s nami. Aleluja! veľkonočný...
delete
Podporte naše projekty 2% z dane za rok 2016

Podporte naše projekty 2% z dane za rok 2016...

  Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu podporu v predchádzajúcom roku. Súhrnná suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2015 bola 7 785,96 EUR. Časť sme použili na vybudovanie plotu z južnej strany areálu Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova a časť sme použili na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vybudovaním výťahu v budove Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Aj...
delete
Fašiangy – veľká noc príde

Fašiangy – veľká noc príde

Príprava vlastných masiek, nacvičovanie programu, úprava miestnosti, pečenie domáceho chleba, dobrého dezertu – to všetko predchádzalo milej fašiangovej zábave v Domove sv. Dominika. Okrem obyvateľov a zamestnancov domova sa jej zúčastnili aj vzácni hostia z Bratislavy a dokonca aj z Brazílie. Sr. M. Gioconda – dominikánka z Brazílie, prítomných pozdravila a povzbudila k stálej radosti, ktorá je znakom prítomnosti Boha...
delete
Elektrické polohovacie postele a antidekubitné matrace – správa

Elektrické polohovacie postele a antidekubitné matrace – správa...

Domov sv. Dominika predkladá súhrnnú správu o zákazke „Elektrické polohovacie postele a antidekubitné matrace“. Správu si môžete pozrieť v prílohe. Súhrná...
delete
Milostiplné vianočné sviatky

Milostiplné vianočné sviatky

Spoločenstvo Domova sv. Dominika Vám praje i vyprosuje milostiplné, radostné Vianočné sviatky a požehnaný rok 2017. Nech láska, pokoj a porozumenie naplnia Vaše srdce. Nech Vás prenikne istota, že Bohu nič nie je nemožné. Ďakujeme za pomoc a Vašu...