delete
Milostiplné vianočné sviatky

Milostiplné vianočné sviatky

Spoločenstvo Domova sv. Dominika Vám praje i vyprosuje milostiplné, radostné Vianočné sviatky a požehnaný rok 2017. Nech láska, pokoj a porozumenie naplnia Vaše srdce. Nech Vás prenikne istota, že Bohu nič nie je nemožné. Ďakujeme za pomoc a Vašu...
delete
Vzdialené brehy spojil padací most

Vzdialené brehy spojil padací most

Dňa 17. novembra spájal padací most vzdialené brehy žijúcich i zomrelých. V Domove sv. Dominika si pri slávení svätej omše spomínali zvlášť na tých, ktorí žili v ich dome a už sa narodili pre večnosť. Pri sv. omši prítomných príbuzných i terajších obyvateľov Domova sv. Dominika páter Tadeáš OP povzbudil k veľkej vďačnosti Bohu za životy a všetko dobré...
delete
Pohár s dobrým čajíkom od detí z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy

Pohár s dobrým čajíkom od detí z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy...

Na dvore Domova sv. Dominika zastavil dňa 26. októbra malý autobus a z neho vystúpil kŕdeľ malých detí z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy z Košíc. Prišli nás pozdraviť a potešiť s krátkym programom. A prezradíme Vám, že deti boli veľmi šikovné, milé a poslušné. Obdarovali každého z nás krásne vyzdobeným papierovým hrnčekom, v ktorom bol vložený sáčok čaju. Pri pohľade na nich sme cítili veľkú radosť. Nech dobrotivý...
delete
Vek nie je dôvodom, aby sme netvorili

Vek nie je dôvodom, aby sme netvorili

Zdá sa, že v Domove sv. Dominika neveje len duch sv. Dominika, ale aj jeho mladšieho spolubrata – slávneho umelca fra Angelika. Nech sa páči presvedčte sa.    ...
delete
Duše spravodlivých sú však v Božích rukách

Duše spravodlivých sú však v Božích rukách...

Spoločenstvo obyvateľov a zamestnancov Domova sv. Dominika srdečne pozýva na slávenie svätej omše za zosnulých poberateľov sociálnych služieb. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke....
delete
Elektrické polohovacie postele a antidekubitné matrace

Elektrické polohovacie postele a antidekubitné matrace...

Domov sv. Dominika týmto vypisuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na dodávku elektrických polohovacích postelí a antidekubitných matracov. Viac informácií nájdete v priloženom súbore...
delete
Deti, mládež a pedagógovia z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša

Deti, mládež a pedagógovia z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša...

Choré a staré srdcia nám zajasali pri pohľade na deti a mládež z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša pri ich vystúpení dňa 20. júna 2016. Panie učiteľky a učiteľov i niektoré deti sme už videli na ich pravidelných vystúpeniach v našom domove, ale teraz to bolo skutočne výborné. Pásmo vážnej hudby i náboženských piesní vystriedali ľudové spevy i...
delete
Láska robí divy, láska všetko premáha

Láska robí divy, láska všetko premáha...

Mladí ochotníci z Prešovského arcidiecézneho centra per mládež nás potešili krásnym predstavením od Ferka Urbánka Strašiak. V nedeľu 19. júna 2016 sme sa zhromaždili na našej terase a pred nami sa rozprestierala krásna slovenská dedina s mládencami a dievčatami v krojoch. Posolstvo hry Ferka Urbánka je stále aktuálne. Spolu sme si znovu uvedomili skutočnosti, ktoré autor hry vložil do...