Posledný deň v roku 2023 – oslava i zábava

Posledný deň v roku 2023 – oslava i zábava

V posledný deň kalendárneho roka sa všetci obyvatelia domova stretli na  slávení svätej omše spojenej s ďakovnou pobožnosťou, pri ktorej sa Pánu Bohu poďakovali za uplynulý rok.
Poobede nasledovala oslava okrúhlych narodenín a tradičná silvestrovská zábava, o ktorú sa svojím spevom a hrou na akordeón postaral pán Molčan. V úvode všetkých rozospieval vianočnými koledami, rozosmial vtipmi,  ktoré sypal ako z rukáva a nasledovali spevy známych ľudových piesní.
Nakoniec si všetci navzájom  do nového roka popriali veľa zdravia, spokojnosti a pokoj v duši.