O nás

Domov sv. Dominika v Petrovanoch zriadila Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy. Svoju činnosť začal dňa 29. decembra 2008 pod názvom Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov sv. Dominika. Patrónom zariadenia je sv. Dominik de Guzman.
Cieľom činnosti Domova sv. Dominika  je ponúknuť chorým a starým ľuďom také služby, ktoré v sebe zahŕňajú starostlivosť o dušu, ducha a telo.
Kapacita zariadenia  s celoročnou pobytovou formou je 26. V súčasnosti poskytujeme sociálne služby 15 klientom v špecializovanom zariadení, 11 klientom v zariadení pre seniorov a 3 osobám opatrovateľskú službu v ich domácom prostredí.
Priestory nášho domova Vám predstavíme cez fotografie.