Môžete nás podporiť

Domov sv. Dominika (zamestnanci a poberatelia sociálnych služieb) Vás prosíme o finančnú podporu.

V roku 2018 by sme chceli odvodniť budovu Domova sv. Dominika a v suteréne opraviť ďalšie priestory. Na dvore chceme upraviť prístupovú cestu a vybudovať nové chodníky na prechádzky pre poberateľov sociálnych služieb a ich príbuzných. Postupne by sme chceli obnoviť nábytky v izbách a pokračovať v debarierizácii kúpeľní.
Ak nás chcete podporiť, môžete  zaslať svoj finančný príspevok v akejkoľvek výške na číslo účtu Domova sv. Dominika v TB:  2924828093/1100 (SK93 1100 0000 0029 2482 8093).
Ako variabilný symbol použite číslo: 111

Podporiť nás môžete aj poukázaním už zaplatených 2% z dane z predchádzajúceho roku Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorá je naším zriaďovateľom.