Môžete nás podporiť

Domov sv. Dominika (zamestnanci a poberatelia sociálnych služieb) Vás prosíme o finančnú podporu.

V roku 2015 by sme chceli vybudovať výťah s tromi nástupnými stanicami, zabezpečiť polohovacie postele a rôzne zdravotné pomôcky (chodáky, antidekubitné matrace), nábytok do novej spoločenskej miestnosti. Tiež potrebujeme urobiť výmenu starých drevených okien a prebudovať niektoré kúpeľne na  bezbariérové.
Ak nás chcete podporiť, môžete  zaslať svoj finančný príspevok v akejkoľvek výške na číslo účtu Domova sv. Dominika v TB:  2924828093/1100 (SK93 1100 0000 0029 2482 8093).
Ako variabilný symbol použite číslo: 111

Podporiť nás môžete aj poukázaním už zaplatených 2% z dane z predchádzajúceho roku Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorá je naším zriaďovateľom.