Môžete nás podporiť

Domov sv. Dominika (zamestnanci a poberatelia sociálnych služieb) Vás prosíme o finančnú podporu.

V roku 2020 by sme chceli pokračovať v odvodnení budovy Domova sv. Dominika, zakúpiť stoličky a kreslá pre prijímateľov a skultúrniť vstupnú halu.

Na dvore chceme dokončiť chodník na prechádzky pre príjimateľov sociálnych služieb a ich príbuzných a vybudovať námestie sv. Dominika. 

Ak nás chcete podporiť, môžete  zaslať svoj finančný príspevok v akejkoľvek výške na číslo účtu Domova sv. Dominika v TB:  2924828093/1100 (SK93 1100 0000 0029 2482 8093).
Ako variabilný symbol použite číslo: 111

Podporiť nás môžete aj poukázaním už zaplatených 2% z dane z predchádzajúceho roku Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorá je naším zriaďovateľom. 

http://domovsvdominika.sk/prosime-o-financnu-pomoc-poukazanim-2/