delete
Slávnosť sv. Dominika

Slávnosť sv. Dominika

Dňa 8. augusta popoludní – na slávnosť sv. Dominika – patróna Domova sv. Dominika i konventu sestier, sa naplnil dom a jeho okolie oslavou Boha za všetko, čo jeho obyvateľom i návštevníkom udeľuje na príhovor sv. Dominika. Sv. omšu, ktorú celebroval o. Šebastián OP spolu s kňazmi, pochádzajúcimi z farnosti, doprevádzali členovia mužského speváckeho zboru Glória a po nej...