delete
Nech Vás požehná Pán – 100 rokov p. Márie Šotkovej

Nech Vás požehná Pán – 100 rokov p. Márie Šotkovej...

Mnoho milých gratulantov a prianí zahrnulo pani Máriu Šotkovú 8. – 10. decembra 2019. Veď jej Boh doprial dožiť sa sto rokov a ona si to naozaj veľmi užívala. V nedeľu 8. 12. ako poďakovanie za dar života a dlhého veku i prosbu o Božie požehnanie do ďalších rokov odslúžil Mons. Alojz Tkáč slávnostnú sv. omšu. Po nej nasledoval...