2% z dane za rok 2023  – prosíme o podporu

2% z dane za rok 2023 – prosíme o podporu

Domov sv. Dominika v Petrovanoch, deti a mládež z Petrovian a okolia ďakujú za Vašu podporu, ktorú ste poskytli Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy cez zaslanie 2% z dane v minulom roku.

Prosia aj o podporu v tomto roku, aby sa mohli pripraviť mnohé zaujímavé aktivity pre deti, mládež a starkých – obyvateľov Domova sv. Dominika.

Potrebné informácie nájdete v odkazoch
Prosba o podporu – 2% 2024
Vyhlasenie za rok 2023