delete
Podporte naše projekty 2% z dane za rok 2015

Podporte naše projekty 2% z dane za rok 2015...

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu podporu v predchádzajúcom roku, ktorú ste nám poskytli cez svoj príspevok z Vašich zaplatených daní v roku 2014. Časť Vášho príspevku, ktorý predstavoval súhrnnú čiastku 7 260,74 EUR, chceme použiť na ohradenie areálu Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova a časť sme použili na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vybudovaním...