Nech Vás požehná Pán – 100 rokov p. Márie Šotkovej

Nech Vás požehná Pán – 100 rokov p. Márie Šotkovej

Mnoho milých gratulantov a prianí zahrnulo pani Máriu Šotkovú 8. – 10. decembra 2019. Veď jej Boh doprial dožiť sa sto rokov a ona si to naozaj veľmi užívala. V nedeľu 8. 12. ako poďakovanie za dar života a dlhého veku i prosbu o Božie požehnanie do ďalších rokov odslúžil Mons. Alojz Tkáč slávnostnú sv. omšu. Po nej nasledoval slávnostný obed v kruhu svojej rodiny a rehoľných sestier dominikánok. V pondelok oslavovala p. Mária medzi spoluobyvateľmi Domova sv. Dominika. Na ďalší deň dopoludnia jej prišiel popriať aj pán starosta z mesta Košice – Staré mesto Ing. Igor Petrovčík so sprievodom a popoludní zas študenti z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského.
Pani Mária Šotková mala veľmi ťažký život, no jej vnútorný pokoj, radosť, dobrota a chuť žiť sú požehnaním pre všetkých, ktorí sú v jej blízkosti.
Ponúkame niekoľko fotografií z jej osláv.