delete
Dobrých sa vždy veľa zmestí

Dobrých sa vždy veľa zmestí

V stredu 21. októbra nás navštívili pani učiteľky a deti z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy z Košíc. Pozdravili nás milým programom a zahrali scénku o zvieratkách a domčeku. V ich programe často zneli slová: „Nech sa páči milý hosť, pre dobrých je miesta dosť“. Pripomenuli nám, že aj keď sme chorí a starí máme mať otvorené srdcia pre...