Fašiangy 2024

Fašiangy 2024

Fašiangová zábava v Domove sv. Dominika dňa 12. 2. bola plná radosti, spevu a tanca. O dobrú náladu sa postarali samotní klienti,  ktorí si pre všetkých prítomných pripravili zábavný program. Po úvodnom slove, vinšoch a speve nasledovala tanečná zábava, ktorá vďaka pánovi Molčanovi a jeho zanietenej hre na akordeón nemala konca kraja.
O tom,  že hudba naozaj lieči, sa utvrdili všetci,  ktorí v rytme tanca zabudli na svoje bôle. Lahodné fánky dodali každému  silu a tak sa tancovalo a spievalo do neskorých poobedných hodín. Fašiangová zábava rozveselila naozaj všetkých, o čom svedčia aj slová jednej pani, ktorá na otázku, či sa jej na fašiangovej zábave páčilo, s úsmevom odpovedala: ,, Zábava bola výborná, najlepšia, lepšia už ani nemohla byť…“
« 1 z 2 »