Denný poriadok

6.00 – 7.30  ranná hygiena
7.45 – 8.45  raňajky
9.00 – 10.00  sociálno–terapeutická činnosť
10.00  desiata
10.15 – 11.30  sociálno – terapeutická činnosť
11.30  ruženec
12.15 – 12.45  obed
12.45 – 13.45  odpočinok, káva
13.45 – 15.00  prechádzka, pohybové aktivity
15.00  olovrant
15.15 – 15.45  sociálno–terapeutická činnosť
16.00 – 17.00  voľný čas
17.00 – 18.00  večera
18.00 – 20.00  voľný čas
20.00 – 21.00  večerná hygiena
22.00  večierka