Cenový výmer Domova sv. Dominika

platný od 1. 3. 2018

Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu:
A. Odborné činnosti
Suma úhrady za odborné činnosti        0,00 EUR/deň

B. Obslužné činnosti
1.  Ubytovanie                    0,06 EUR/m2/deň
jednoposteľová izba            +  0,50 EUR/deň
dvojposteľová izba           +  0,25 EUR/deň
trojposteľová izba             +  0,10 EUR/deň
užívanie spoločných priestorov + 0,10 EUR/deň

2. Stravovanie (celodenná racionálna strava zahŕňajúca raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru, pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte aj druhú večeru)
        5,25 EUR/deň

3. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva   0,15 EUR/deň

C. Ďalšie činnosti                        0,10 EUR/deň
(Okrem §15 ods. 3 zákona o sociálnych službách)

 
cenník od 1.3.2018