Cenový výmer Domova sv. Dominika

platný od 1. 1. 2017

Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu:
A. Odborné činnosti
Suma úhrady za odborné činnosti        0,00 EUR/deň

B. Obslužné činnosti
1.  Ubytovanie                    0,06 EUR/m2/deň
jednoposteľová izba            +    0,50 EUR/deň
dvojposteľová izba            +    0,25 EUR/deň
trojposteľová izba            +     0,10 EUR/deň

2. Stravovanie (celodenná racionálna strava zahŕňajúca raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru, pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte aj druhú večeru)        5,20 EUR/deň

3. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva                            0,15 EUR/deň

C. Ďalšie činnosti                        0,08 EUR/deň
(Okrem §15 ods. 3 zákona o sociálnych službách)