delete
Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.

Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.

Požehnané veľkonočné sviatky Vám praje spoločenstvo obyvateľov a pracovníkov Domova sv. Dominika. Nech Vás vzkriesený Kristus naplní svojím pokojom, pravou radosťou a nádejou. Kristus nie je v tmavom hrobe. Vstal z mŕtvych a je stále s nami. Aleluja! veľkonočný...