delete
Podpora opatrovateľskej služby poskytovanej Domovom sv. Dominika

Podpora opatrovateľskej služby poskytovanej Domovom sv. Dominika...

Domov sv. Dominika od 1. februára 2019 realizuje projekt: PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY POSKYTOVANEJ DOMOVOM SV. DOMINIKA Ide o dopytovo – orientovaný projekt a jeho trvanie je 26 mesiacov, teda od 1. 2. 2019 – 31. 3. 2021 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/ Domov sv. Dominika poskytovaním...