Zemiaková brigáda

Zemiaková brigáda

Jeseň by nebola jeseňou bez tradičnej zemiakovej brigády.
Nebolo tomu ináč ani v Domove sv. Dominika a tak vďaka vrúcnym modlitbám starkých a šikovným rukám dobrovoľníkov sa podaril úctyhodný výkon. Všetky zemiačiky (a nebolo ich málo) sa podarilo pozbierať a roztriediť v jeden deň.
Veľká vďaka Pánu Bohu, že aj tento rok sa sklonil k svojmu ľudu a požehnal mu bohatou úrodou.