Slávnosť sv. Dominika

Slávnosť sv. Dominika

Dňa 8. augusta popoludní – na slávnosť sv. Dominika – patróna Domova sv. Dominika i konventu sestier, sa naplnil dom a jeho okolie oslavou Boha za všetko, čo jeho obyvateľom i návštevníkom udeľuje na príhovor sv. Dominika.
Sv. omšu, ktorú celebroval o. Šebastián OP spolu s kňazmi, pochádzajúcimi z farnosti, doprevádzali členovia mužského speváckeho zboru Glória a po nej zahrali a zaspievali niekoľko krásnych mariánskych piesní.
Slávnosť pokračovala hostinou lásky – milými stretnutiami, rozhovormi a vzájomnými povzbudeniami i veselým spevom našich ľudových piesní.
Aký odkaz si odniesť z milej slávnosti?
Vo svojom príhovore sr. Karola spomenula udalosť zo života matky sv. Dominika bl. Jany z Azi. Bl. Jana videla vo sne psa, ktorý mal v tlame horiacu fakľu a zapaľoval ohňom celý svet. Aj sv. Katarína Sienská, keď hovorila o Bohu, používala obraz ohňa. Vlastnosťou ohňa je, že premieňa všetko čo spaľuje… To, čo je spaľované sa stáva ohňom… Možno by dnes od nás sv. Dominik, nežiadal nič viac, len aby sme sa stali ohňom a šírili Božie teplo a svetlo do celého sveta.
A čo teda ďalej? Nebojme byť ohňom a šíriť zvesť o Božej láske a milosrdenstve vo svojom okolí.

« 1 z 2 »