Oslava dňa Božích detí

Oslava dňa Božích detí

Deň detí sme oslavovali aj my v Domove sv. Dominika. Hoci sme trošku starší, z pohľadu večnosti a Božej rodiny sme stále deťmi – a to dokonca Božími synmi a dcérami.
Aká bola naša oslava? Veľmi veselá, zaspievali sme si náboženské i ľudové piesne a aj sme si  zatancovali. Počas našich skromných osláv hral na harmonike a spieval pán Molčan a spievať sme mu pomáhali všetci.
Ďakujeme Bohu za krásne popoludnie i za istotu, že sme jeho milovanými deťmi.