Milostiplné vianočné sviatky

Milostiplné vianočné sviatky

Spoločenstvo Domova sv. Dominika Vám praje i vyprosuje milostiplné, radostné Vianočné sviatky a požehnaný rok 2017.
Nech láska, pokoj a porozumenie naplnia Vaše srdce. Nech Vás prenikne istota, že Bohu nič nie je nemožné.
Ďakujeme za pomoc a Vašu dôveru.