Krídla túžby

Krídla túžby

Dňa 18. júna sme sa vybrali na Lysú horu pri Vyšnom Žipove, kde Sociálny odbor Prešovského samosprávneho kraja organizoval regionálne kolo podujatia „Krídla túžby“. Zúčastnili sa ho zástupcovia mnohých sociálnych zariadení. Každé zariadenie po svojom predstavení predviedlo krátky kultúrny programom. K dobrej nálade sme sa snažili prispieť aj my a to pásmom ľudových piesní, básňou, scénkou o repke a zaspievali sme aj našu „hymnu“. Tešili sme stretnutiam s deťmi, s mladými i staršími poberateľmi rôznych sociálnych služieb a tiež sme sa nechali unášať krásou prírody a celého areálu Lysej hory. Cítili sme, že Boh nám dal znovu v ten deň zakúsiť svoju dobrotu a lásku voči nám, za čo mu úprimne ďakujeme.