Kde je pravá láska

Kde je pravá láska

… kde je pravá láska, tam anjelov na stá, a do domu, kde láska býva, slniečko sa rado díva. Kde je láska a svornosť, tam je i spokojnosť, a na spokojnosti spočíva šťastie…
Touto a aj s inými krásnymi myšlienkami nás dňa 21. júna 2015 povzbudili ochotníci z mládežníckeho centra z Prešova, ktorí pod vedením kňaza Jozefa Mrúza nacvičili a nám zahrali hru Ferka Urbánka Kamenný chodníček. „Už dávno som sa tak nezasmiala a ku koncu mi aj slzy vyhŕkli“, povedala pani Katka, keď hodnotila výkon mladých divadelníkov. Pani Veronika zaspomínala: „V tejto hre som účinkovala pred 65 rokmi.“
Mladí sa vložili do predstavenia úplne celí a svoje postavy hrali veľmi originálne. Tereza zlomila na Mišovi denko, Mišo dostal po hlave tak, že mu klobúk spadol rovno do studne, Verone tiekli slzy, keď sa rozprávala so svojou Evičkou a potom s Brezovským…
Predstavenie a dojmy z neho sa nedajú popísať len slovami, preto Vám ponúkame niekoľko fotografií. Úprimne ďakujeme skupine mladých divadelníkov za krásne predstavenie, za každý úsmev i slzu, ktoré sa objavili počas predstavenia na našich tvárach. Nech Boh žehná ich životom a úsiliu prinášať iným radosť a hry plné hodnotných myšlienok.