Boli sme v Keni

Boli sme v Keni

počas mimoriadneho misijného mesiaca – október 2019 sa obyvatelia Domova sv. Dominika denne modlili za misionárov a misie.
Dňa 30. októbra v popoludňajších hodinách sa prišla do domova podeliť o skúsenosti misijná dobrovoľníčka Veronika, ktorá strávila rok na misiách v Keni. Bývala a pracovala v saleziánskom rehabilitačnom centre pre chlapcov. Boli to chlapci z veľmi chudobných rodín a v centre sa pripravovali do školy. Snažili sa ich viesť k zachovávaniu denného poriadku, k disciplíne, k spolupráci, k vzájomnej pomoci, k snahe naučiť sa niečo. Veronika ich učila základy matematiky a aj ako chytiť pero či ceruzku do ruky, ako sa robia vlnovky, čiarky, rozoznávať farby a mnohé užitočné veci. S ľútosťou však poznamenala, že nie všetci chlapci potom nastúpia do školy, pretože nemajú na to potrebné finančné prostriedky.
Cez mnohé obrázky a krátke videjká sa všetci poslucháči preniesli do Kene a spoznávali život ľudí, ich oblečenie, zvyky, stravu, prírodu, zvieratá.
Toto stretnutie viedlo prítomných k zamysleniu a veľkej vďačnosti za všetky Božie dobrodenia, ktorých sa nám všetkým nezaslúžene dostáva a tiež k vytrvalosti v modlitbách za misionárov a obyvateľov misijných a chudobných krajín.