Viac času pre iných

Viac času pre iných

Realizáciou projektu s názvom „Viac času pre iných“, ktorý finančne podporil úrad Prešovského samosprávneho kraja Domov sv. Dominika zabezpečil:

  • domáce kino, ktoré sa skladá z datavideoprojetora, notebooku, projekčného plátna, reproduktora – soundb.SONY, DVD mechaniky
  • stolový počítač s monitorom pre pracovníkov na sociálnom úseku
  • notebooky – pre ekonómku, hlavnú sestru, riaditeľku a opatrovateľky
  • multifunkčné zariadenie, ktoré je prepojené na stolový počítač sociálnych pracovníkov, notebooky pre hlavnú sestru a opatrovateľky
  • programové vybavenie pre všetky počítače
  • dve tašky k notebooku – pre hlavnú sestru a ekonómku

Proces realizácie projektu: vo februári 2022 prebehol prieskum trhu. Oslovených so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky na vyšpecifikované zariadenia a programové vybavenie bolo niekoľko spoločností. Cenovú ponuku zaslali štyri firmy. Tieto boli vyhodnotené a po schválení projektu úradom PSK bola oslovená spoločnosť SoftComProg s prosbou o dodávku tovaru a práce podľa cenovej ponuky.

Začiatkom októbra spoločnosť SoftComProg dodala všetok materiál, nainštalovala zariadenia, zaškolila personál a od toho dňa sa technika začala naplno využívať. Niekoľko krát v týždni majú prijímatelia cez dataprojektor koncert ľudovej alebo modernej hudby, počúvajú a sledujú dokumenty a filmy, cvičia do hudby…

Zabezpečením novej techniky sa práca personálu výrazne zefektívnila a má teraz viac času pre prijímateľov sociálnych služieb – za čo úprimne prijímatelia a zamestnanci Domova sv. Dominika úprimne ďakujú.