Sme misionárky

Sme misionárky

Páranie starých svetrov, navíjanie vlny, štrikovanie, háčkovanie, balenie, zaslanie, potom dlho nič a teraz veľa radosti. Prežívame veľkú radosť, že aj keď sme staré, predsa môžeme pomáhať. Začali sme v  roku 2015 a pozrite, malými dekami sa už prikrývajú detičky v Kamerune. Aj uháčkované šatôčky potešili. Spolu s našimi dekami sme zaslali deťom aj hračky a slnečné okuliare, ktorých sa zriekli deti z materskej školy v Mirkovciach. Sme vďačné Bohu, že aj napriek vysokému veku a rôznym ťažkostiam, môžeme misie podporovať modlitbami a aj prácou našich rúk.