Znovu o krôčik k lepšiemu

Znovu o krôčik k lepšiemu

Projekt Revitalizácia Domova sv. Dominika bol vďaka výraznej finančnej pomoci Prešovského samosprávneho kraja realizovaný v dňoch od 1. mája do 30. septembra 2019.
V rámci projektu bola zrealizovaná oprava kúpeľne a celej obytnej bunky.
V kúpeľni boli obité staré obklady, vyhodiné staré WC, vaňa a umývadlo a urobené nové vodovodné a elektrické rozvody, inštalované nové umývadlo, nové WC s nadstavcom, madlá, nové skrinky. Vaňa, keďže je špeciálna, bola zabezpečená cez iný projekt.
V dvoch izbách boli vymenené linoleá a boli vymaľované.
Na chodbičke sa vymenilo linoleum, bolo vymaľované a zabezpečili sa nové skrine na uteráky a iný potrebný materiál.
Obnovená a vylepšená kúpeľňa i celá bunka výrazne pomohli pri kúpaní a celkovej hygiene chorých a starých prijímateľov sociálnej služby.

Zamestnanci a obyvatelia Domova sv. Dominika ďakujú predstaviteľom PSK za schválenie projektu Revitalizácia Domova sv. Dominika a tým za výraznú pomoc pri skvalitňovaní poskytovania sociálnej služby.