Zlaté srdiečko

Zlaté srdiečko

deti z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach prišli do Domova sv. Dominika porozprávať a zahrať príbeh o zlatom srdiečku.
Kto má zlaté srdiečko len na retiazke, ten ho môže stratiť. Kto robí dobre, pomáha iným, všíma si ich potreby a reaguje na ne, ten má skutočne zlaté srdce, ktoré tak ľahko nestratí.
Deti s radosťou starkým zatancovali, zaspievali a tým im priniesli mnoho radosti. Potešili aj babky, ktoré museli zostať v posteli.
Malé občerstvenie bolo pre nich sladkou odmenou a naštartovaním do šantenia s lístím v parku neďalekého kaštieľa.
Kiež by mesiac október – mesiac úcty k starším trval stále – celý rok.