Zázrak Vianoc

Zázrak Vianoc

Do Domova sv. Dominika aj napriek všetkým protipandemickým opatreniam zavítal 24. decembra vzácny Hosť. Celé spoločenstvo sa na jeho príchod dôkladne pripravovalo. Vyrábali sa vianočné ozdoby, pozdravy, dekorácie, darčeky, upratal sa dôkladne celý dom a aj srdcia vo sv. spovedi… A prišiel deň, keď si všetci pripomínajú historickú udalosť narodenia Krista a ľudia sú k sebe milí a láskaví.
V Domove sv. Dominika sa Kristus „objavil“ najprv v kaplnke počas „polnočnej“ sv. omši a potom aj v spoločenstve pri štedrovečernej večeri. Stal sa zázrak lásky a prítomní ho vnímali aj cez hmotné dary, ktoré im poslal malý Ježiš cez mnohých dobrých ľudí – študentov a učiteľov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, cez tých, čo sa zapojili do akcií „Vianočný zázrak“ a „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok“.
Obyvatelia Domova sv. Dominika ďakujú všetkým ľuďom dobrej vôle a vyprosujú im hojnosť Božieho požehnania do každého dňa.

« 1 z 2 »