Zázračné vianoce

Zázračné vianoce

Vianoce naozaj „zázračné“ prežili obyvatelia Domova sv. Dominika. Spolu so sestrami dominikánkami, opatrovateľkami a niekoľkými ľuďmi z farnosti prežili krásnu sv. omšu a potom sa zišli na štedrovečernej večeri. Nechýbali oplátky s medom, kapustnica, ryba a šalát, trojaké bobaľky (tvarohové, orechové, makové), koláče a ovocie.
A o veľa radostí sa pričinili aj štedrí darcovia cez projekt „Zázračné Vianoce“, projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a tiež spoločnosť Milva.
Nech sú úsmevy na tvári obyvateľov Domova sv. Dominika prejavom veľkej vďačnosti pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí z lásky obdarovali všetkých obyvateľov Domova sv. Dominika.
Prvým a najväčším darom bol dar Dieťaťa Ježiša. Bol to dar Trojjediného Boha a tento dar, ktorý priniesol na svet zvesť o Božej láske, poháňa iných sprostredkovať posolstvo Vianoc – darovanie lásky iným. A do takej krabide sa zmestilo naozaj veľa lásky.
Na sviatok sv. Štefana potešili deti z Petrovian, ktoré prišli vrámci podujatia „Dobrá novina“ sprostredkovať zvesť o Božom požehnaní a popriať všetkým, aby ich sprevádzalo počas celého života.

« 1 z 2 »