Zabezpečnie kúpacieho systému pre Domov sv. Dominika

Zabezpečnie kúpacieho systému pre Domov sv. Dominika

Predseda Prešovského samosprávneho kraja podporil projekt zabezpečenia kúpacieho systému. Projekt bol realizovaný v dňoch od 1. apríla do 31. mája 2019.
Kúpací systém pozostáva z výškovo – nastaviteľnej vane Classic line a sprchovacej hygienickej stoličky Calypso classic.
Vzhľadom na výšku nákladov projektu, zdvižnú vaňu, ktorá je súčasťou kúpacieho systému, uhradila Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy zo zozbieraných 2%.
Domov sv. Dominika uhradil Sprchovaciu hygienickú stoličku CALYPSO CLASSIC, ktorej časť vo výške 2 000,-EUR bude z prostriedkov predsedu PSK. Zvyšné náklady boli uhradené z darov Domova sv. Dominika.
Kúpací systém je v súčasnosti používaný pre prijímateľov sociálnych služieb. Opatrovateľky pomocou neho denne okúpu 5 – 6 chorých. Chorí sa v ňom cítia konformne a bezpečne. Opatrovateľkám tieto pomôcky pomáhajú, pretože manipulácia s ťažko chorými a starými ľuďmi je vďaka nim menej náročná.
Ďakujeme predsedovi PSK PaedDr. Milanovi Majerskému, PhD a všetkým darcom, že v Domove sv. Dominika môže byť vďaka ich štedrosti skvalitňovaná starostlivosť o chorých a starých ľudí.