V konároch mladého duba uvideli krásnu paniu, jasnú a ligotavejšiu ako slnko.

V konároch mladého duba uvideli krásnu paniu, jasnú a ligotavejšiu ako slnko.

Dňa 22. júna sa na Spišskom salaši pri Spišskom Podhradí zišlo mnoho obyvateľov a zamestnancov rôznych zariadení, poskytujúcich sociálne služby na 8. ročníku regionálnej súťaže Krídla túžby a 17. ročníku Festivalu kultúrnych činností.
Mnohé zo zariadení svojim programom spestrilo tento chladný deň a rozveselilo i rozhýbalo do tanca divákov.
Obyvatelia Domova sv. Dominika prispeli do programu scénkou FATIMA, v ktorej priblížili udalosti, ktoré sa uskutočnili pred 101 rokmi v jednej malej dedinke v Portugalsku. Vo svojom vystúpení pozvali všetkých prítomných, aby napĺňali pozvanie Panny Márie a modlili sa každý deň ruženec a tak vyprosovali svetu mier.