Tancovala babka s dedkom … a keď všetko pozbierali, už sa viacej nehnevali

Tancovala babka s dedkom … a keď všetko pozbierali, už sa viacej nehnevali

Na dvore Domova sv. Dominika zastavil dňa 16. októbra autobus a vystúpil z neho kŕdeľ krásnych detí z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy z Košíc vo veku okolo štyroch rokov. Prišli pozdraviť a rozveseliť babky a dedkov, zatancovať im, zaspievať, zahrať divadielko a ponúknuť výborným perníčkovým srdiečkom. Krásne deti plné života a s úprimným srdiečkom pomohli zabudnúť aspoň na chvíľku na bolesti a trápenia, ktorých je v domove plno.
„A babka s dedkom“ im porozprávali rozprávočku o húske a vajíčku. Deti pozorne počúvali. Potom sa trochu občerstvili a šli si popozerať celé „babkine a dedkove“ hospodárstvo – sliepočky, kačičky, prasiatka, mačky a aj psa s malými šteniatkami.
Pre Domov sv. Dominika bol 16. október krásnym stretnutím dvoch veľmi vzdialených a odlišných generácií – detí tancujúcich a skáčucich a starkých, ktorým každý pohyb robí ťažkosti, detí plných života a starkých plných životnej múdrosti. Dve rozdielne generácie a stretnutie plné lásky, krásy, radosti a vzájomného zdieľania sa. Kiež by boli tak hodnotnými všetky stretnutia medzi ľuďmi rozdielnych skupín.